Kotlin将TimeStamp转换为DateTime

我试图find如何将timestamp转换为datetime timestamp在kotlin,这是非常简单的Java,但我找不到任何相当于kotlin

是关于在kotlin的任何解决方案,或者我必须使用java语法到kotlin,请给我简单的示例知道如何解决这个问题,在此先感谢。

这个链接不是我的问题的答案

 private fun getDateTime(s: String): String? { try { val sdf = SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy") val netDate = Date(Long.parseLong(s)) return sdf.format(netDate) } catch (e: Exception) { return e.toString() } }